Kontakt

Območni odbor SVIZ za Koroško
Sedež območnega odbora
Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem
tel.: 051/313 415
e-pošta: oo.koroska@sviz.si

 

Območni odbor SVIZ za Koroško je med večjimi območji in ima 1514 članov in članic s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol, knjižnice, muzeja, galerije, študijske knjižnice ter CUDV-ja Črna na Koroškem. Združuje 31 zavodov v občinah: Ravne na Koroškem, Mežica, Prevalje, Črna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
Območni odbor (OO) SVIZ za Koroško vodi Jaroslav Kresnik, ki opravlja funkcijo delno profesionalno. Enkrat na teden so za  člane uradne ure na sedežu sindikata na Prežihovi ulici 24, 2390 Ravne na Koroškem (vsak torek od 9.00-13.00). Člani lahko predsednika OO kontaktirajo tudi preko telefona ali elektronske pošte. Informacije o novostih in aktivnostih si lahko člani preberejo na spletni strani OO SVIZ za Koroško.

Območni odbor SVIZ za Koroško organizira delo sindikata na lokalni ravni in pomaga sindikalnim zaupnikom v zavodih pri njihovem delu. Članom pomaga z nasveti v primerih, kadar so kršene pravice iz delovnega razmerja. V težjih primerih nudi članom pravno pomoč pravna pisarna SVIZ Ljubljana, ki po predhodni najavi tudi osebno sprejema naše člane.
Poleg pravnega svetovanja nudi OO svojim članom tudi solidarnostne in nepovratne finančne pomoči, organizira cenejši nakup vstopnic za kopanje v zimskem bazenu na Ravnah, vstopnice za smučanje na dogovorjenih smučiščih ter skrbi za kulturno in športno udejstvovanje svojih članov (obisk gledaliških predstav, izleti, smučarske tekme in druge športne igre). OO SVIZ za Koroško se vsako leto s svojimi člani udeleži športnih iger, ki jih prireja SVIZ Slovenije.
Vsako leto razdeli počitniške termine za letovanje v SVIZ-ovih stanovanjih.

Članom, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe pomaga s  subvencioniranjem študija.
V zadnjem času si za člane SVIZ-a prizadeva pridobiti čim več ugodnosti.

OO SVIZ za Koroško ima v organih upravljanja sindikata:

- dva člana v GO SVIZ in sicer predsednik g. Jaroslav Kresnik iz 3. OŠ Slovenj Gradec in namestnik predsednika g. Igor Jeram iz Prve OŠ Slovenj Gradec;

- član predsedstva Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov je g. Robert Brezovnik iz ŠC Ravne na Koroškem;

- predstavnica v sekciji za enakost in vprašanja žensk je ga. Tatjana Krump iz OŠ Vuzenica;

- predstavnica v sekciji svetovalnih delavk je ga. Mateja Verdinek Žigon iz ŠC Ravne na Koroškem;

- predstavnica v sekciji  upokojenih članov SVIZ je ga. Rozalija Pudgar;

- predstavnica v sekciji mladih je ga. Antonija Pavlovič iz Prve OŠ Slovenj Gradec;

- predstavnik v sekcij ARTD (administrativno, računovodskih in tehničnih delavcev) je g. Marjan Breznik iz Druge OŠ Slovenj Gradec;

- in predstavnica v sekciji šolskih knjižničarjev je ga. Teja Rotovnik iz OŠ Črna na Koroškem.