OO Koroška, 13. 02. 2019

IZJAVA OO SVIZ KOROŠKA V ZVEZI Z DOGODKI NA OŠ BREZNO PODVELKA

Državni svetniki so argumente vzgojiteljic in učiteljev soglasno sprejeli ter jih potrdili in na Ministrstvo za javno upravo naslovili pobudo za spremembo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Inšpektorji naj ne bi več obravnavali anonimnih prijav. Za to se zavzemajo tudi v Učiteljskem združenju Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenju ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Društvu ravnateljev Slovenije in Zvezi srednjih šol in dijaških domov Slovenije.

Protokol ravnanja v primeru nepravilnosti v vrtcih in na osnovnih šolah je, da se starši ali otrok najprej obrne na učitelja, ki mu zaupa, razrednika, nato na ravnatelja, če pa težav na tej stopnji ni moč rešiti, se posluži institucije inšpektorata. V šolskem prostoru se problemi oz. konflikti pojavljajo kar naprej/na dnevni ravni, zato je prav, da se vsi deležniki držimo vzpostavljenega protokola reševanja teh problemov. Če se starši poslužujejo reševanja problemov s pomočjo inšpektorjev in medijev, je učitelj v prvi vrsti izpostavljen javnemu linču, teža konflikta se stopnjuje, le-ta pa ostaja nerešen.

Do tovrstne situacije je prišlo tudi na OŠ Brezno-Podvelka, kjer so, še preden so pristojni mehanizmi opravili svoje delo, novico povzeli (in jo potencirali) mediji ter tako po nepotrebnem izpostavili šolo in našega člana. Kje so v tovrstnih primerih pravice učiteljev? Komu naj učitelj odgovarja za obtožbe, ki ga bremenijo? Kako postopati, če se izkaže, da so obtožbe neresnične? Pritiski, do katerih prihaja v tovrstnih situacijah, so nepopravljivi, ime učitelja omadeževano. Kako naj se učitelj po tem dogodku vrne v službo in opravlja svoje delo nemoteno?

Seveda bomo storili vse, da svojemu članu in celotnemu kolektivu OŠ Brezno-Podvelka pomagamo v tej težki situaciji in mu nudimo vso pravno ter tudi moralno podporo.

Predsednik OO SVIZ za Koroško,

Jaroslav Kresnik